Miernik częstotliwości

Mierniki częstotliwości własnego projektu z rozmaitych powodów konstruuje każdy, kto tylko ma na to ochotę. Oczywiście, jest to jedno z najprostszych urządzeń opartych na mikrokontrolerach, jednak praca nad nim stanowi wartościowe doświadczenie. Ja również miałem swoje powody, by zająć się tym zagadnieniem: chciałem skonstruować możliwie jak najprostszy układ z wykorzystaniem elementów, które już posiadałem. Nie obyło się bez ambitnych planów, ale wszystkie one szczęśliwie zostały zarzucone, pozostawiwszy po sobie jedynie złącza do niewykorzystanych końcówek mikrokontrolera. Ale przecież mikrokontroler daje się przeprogramowywać i, jeśli zajdzie taka potrzeba, można rozszerzyć funkcjonalność danego urządzenia lub nawet zbudować na jego podstawie zupełnie inny aparat.

Niniejszy miernik pozwala na mierzenie częstotliwości w granicach od 1 Hz do 1 MHz. Zbudowany jest w oparciu o mikrokontroler AT89C2051 pracujący z częstotliwością 24 MHz, w roli wyświetlacza wykorzystuje się układ АЛС318А z dwoma dekoderami КР514ИД1 i 155ИД10. Zastosowanie wymienionych dekoderów pozwoliło na maksymalne uproszczenie programu dynamicznego wyświetlania danych, jak również rezygnację z dodatkowych rezystorów i tranzystorów. Separator dziesiętny nie jest tutaj używany, grupy cyfr rozdzielane są za pomocą odstępu w miejscu nie używanej cyfry.

Miernik posiada jedynie wejście cyfrowe, ponieważ początkowo przeznaczony był do pracy z urządzeniami cyfrowymi. W celu mierzenia częstotliwości sygnałów analogowych niezbędne jest dołączenie do niego obwodu wejściowego, który można zbudować w oparciu o dowolny ze schematów powszechnie dostępnych w internecie. Zaleca się odrębne sprawdzenie poprawności działania obwodu wejściowego po to, by uchronić miernik przed uszkodzeniem. Częstotliwości wyższe od 1 MHz można mierzyć podłączając zewnętrzne dekadowe dzielniki częstotliwości. Nie zaleca się pomiarów częstotliwości zbliżonych do 1 Hz ze względu na niewielką dokładność wyniku. Miernik zmontowano na niefoliowanym tekstolicie łącząc elementy bezpośrednio, metodą "z punktu do punktu". W razie potrzeby można zwiększyć jasność świecenia wyświetlacza montując dodatkowy dekoder КР514ИД1 na powierzchni dekodera podstawowego i łącząc wszystkie jednoimienne końcówki (wówczas również wzrośnie ilość prądu zużywanego przez wyświetlacz).

Ewolucja projektu


Ściągnij firmware
Ostatnia aktualizacja: 2013-04-28 14:18:56 EEST