Kartonowy komputer oparty na ВЕ39

Oprócz powszechnie znanych wad, kartonowa płyta główna posiada szereg zalet: praktycznie nic nie kosztuje, zawsze można znaleźć materiał do jej wykonania, a ponadto do korzystania z niej nie są potrzebne żadne specjalistyczne narzędzia. Urządzenia skonstruowanego z tanich części w oparciu o taką płytę można w ogóle nie demontować, jeśli nie jest to konieczne, a jedynie przechowywać w całości lub też wyrzucić w odróżnieniu od układów zbudowanych na wartościowym podłożu. Co prawda, wówczas karton przeznaczony na taką płytę powinien być sztywniejszy niż zwykle.

Na tego typu płycie poszczególne elementy umieszczać możemy w trakcie postępowania prac montażowych, a w przypadku wykorzystania układów scalonych zalecane jest wcześniejsze przygotowanie w dowolnym edytorze graficznym schematu rozmieszczenia elementów, wydrukowanie go, a następnie naklejenie na płycie. Oczywiście nie przekleśla to wartości wstępnie opracowanego schematu elektrycznego urządzenia, jak również choćby tylko obmyślonego rozkładu elementów aparatu. Otwory przeznaczone dla końcówek elementów wygodnie jest wykonywać przy użyciu zwykłej pinezki z uchwytem (takiej do map), jednakże w przypadku wyjątkowo grubego kartonu szydło może się okazać bardziej przydatne.


Schemat

Schemat jest typowy... zamiast układu 580ИР82 można wykorzystać układy 74573 lub 74373 po odpowiedniej modyfikacji połączeń.

Zmontowane urządzenie

W celu szybkiego przetestowania pracy urządzenia wyposażono je w diody LED i napisano program symulujący działanie sygnalizatora ulicznego (ściągnij program)

Działanie modelu sygnalizatora świetlnego

Ostatecznie dopracowana wersja urządzenia wyposażonego w "panel sterowania"

i jego schemat

Działanie programu symulującego zachowanie kostki do gry o 9 ściankach

(ściągnij program)

Ostatnia aktualizacja: [an error occurred while processing this directive]