Minutnik

MCU AT89C2051 został wybrany jako tani i znany mi. Źródło zostało napisane w asemblerze przy użyciu fasmg i debugowane za pomocą układu sz89S52. Sprzet został zmontowany na twardej tekturze, która służy również jako okładka, i okablowane jednożyłowym drutem lakierowanym. Schemat został zaprojektowany za pomocą kicad , rysunek montażowy został zaprojektowany za pomocą QCad (załączony rysunek nie jest ostatnim) wersja, ponieważ została nieznacznie zmodyfikowana po wstępnym montażu).

Po włączeniu minutnik jest ustawiany na wartość początkową 10 minut. Czas można regulować z obrotowym pokrętłem enkodera. Krótkie naciśnięcie pokrętła uruchamia minutnik (enkoder ma wbudowany przełącznik). Gdy minutnik działa, cyfry na wyświetlaczu migają krótko. Zakończenie pracy sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym i długim miganiem „00” na wyświetlaczu. Krótkie naciśnięcie pokrętła resetuje minutnik. Minutnik można zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając pokrętło enkodera, aż przestanie migać. Możesz uruchomić go ponownie w razie potrzeby (pamiętaj: wstrzymanie resetuje licznik sekund).

Minutnik ma wyjście, podłączone bezpośrednio do MCU z rezystorem 330 Ohm i aktywne podczas minutnik działa (niski poziom). To wyjście przeznaczone do sterowania transoptorem w celu sterowania obciążeniem mocy. Możesz używać go w inny sposób z przekaźnikiem itp., ale musisz użyć tranzystorów do jego napędzania i pamiętaj o schematu, aby nie zniszczyć MCU z przepięciem lub przeciążeniem. Zwarcie wyjście nie może uszkodzić MCU dzięki rezystorowi 330 Ohm.


Pobierz źródło

Pobierz rysunek
Ostatnia aktualizacja: 2013-04-28 14:18:56 EEST