Termometr z interfejsem RS232

Wysyłamy do portu COM symbol 'T' i otrzymujemy zwrotnie odczyt temperatury lub symbol '?' jeśli nie udało się pobrać danych z czujnika.

Parametry transmisji: 9600, 8 bitów, brak kontroli parzystości, 1 bit stopu.

Bity konfiguracyjne: CKDIV8 - 1, CKSEL3...0 - 0100 (częstotliwość 8 MHz)

Na płycie, oprócz gniazd uwidocznionych na schemacie, do oddzielnego złącza wyprowadzono port B, a także pin D6, co pozwala zwiększyć zakres zastosowania urządzenia.


Ściągnij projekt (asm)
Ostatnia aktualizacja: 2013-04-28 14:18:56 EEST