Prosty translator

Opis

Przejdź do plików programu

Prezentacja działania

Aplikacja niniejsza przedstawia sobą coś pośredniego pomiędzy słownikiem elektronicznym a translatorem, w roli baz słownikowych wykorzystywane są słowniki w postaci plików tekstowych o strukturze "schodkowej" zakodowane w formacie UNICODE. W odróżnieniu od programów tłumaczących aplikacja ta nie dokonuje jakichkolwiek automatycznych przekładów, jednakże w przeciwieństwie do tradycyjnych słowników elektronicznych posiada miejsce dla tłumaczonego tekstu, który może być obszerny i składać się z wielu wierszy. Program posiada również osobne okno przeznaczone na przełożony tekst i ewentualne notatki. Tak więc jest to pewnego rodzaju "środowisko translatorskie".

Przykład pliku tekstowego zawierającego słownik o strukturze "schodkowej":

# ten wiersz jest pomijany
Wariant1.1
Wariant1.2
...
Wariant1.N
    treść objaśnienia - pierwszy wiersz
    ....
    treść objaśnienia - ostatni wiersz
Wariant2.1
Wariant2.2
...
Wariant2.M
    treść objaśnienia - pierwszy wiersz
    ....
    treść objaśnienia - ostatni wiersz

Tak właśnie wyglądają pliki dsl słownika elektronicznego Lingvo. Początkowo aplikacja była tworzona z myślą o wykorzystaniu Wielkiego Słownika Chińsko-Rosyjskiego (BKRS), opracowanego w postaci elektronicznej w formacie dsl przez członków Profesjonalnego Forum Orientalistów, jednakże potem stworzona została możliwość swobodnego wyboru słownika, w tym także symultanicznego użycia kilku słowników.

Aplikacja przedstawia sobą bardzo proste narzędzie i nie wyróżnia się szczególną funkcjonalnością. Wyszukiwania słów w słownikach dokonuje się tylko dla tekstu zawartego w oknach programu. Przy wyszukiwaniu wyrazów ignorowane są również odstępy i łamanie wierszy, jako nie pełniące funkcji separatorów słów w języku chińskim - czyni to niemożliwym wykorzystanie programu do tłumaczenia tekstów z języków europejskich i tych, w których wyrazy rozdzielane są przy pomocy odstępów, natomiast stanowi to zaletę w przypadku przekładu tekstów w języku chińskim. Możliwe, że owa cecha programu będzie przydatna w momencie wykorzystania aplikacji do tłumaczenia z języka japońskiego i koreańskiego, ale ja osobiście tego nie sprawdzałem. Niezależnie od swojej prostoty translator może być wykorzystany do efektywnego tłumaczenia tekstów w języku chińskim, jak również jako pomoc dydaktyczna w nauce tegoż języka i może być rozpowszechniany bez ograniczeń.

W momencie pierwszego uruchomienia programu, jak również po zmianie słownika źródłowego lub plików zamiany symboli (pomiędzy pisownią tradycyjną i uproszczoną) słowniki wymagają przeindeksowania, która zabiera sporo czasu na wolniejszych komputerach (do 10 minut). Pomimo to, po przeindeksowaniu prędkość wyszukiwania słów jest całkiem zadowalająca, bez zauważalnych opóźnień - testowania dokonano na komputerze z procesorem Celeron 300 MHz i 128 MB pamięci RAM działającego pod kontrolą systemu Windows 2000. Translator jest programem wykorzystującym do zapisu danych format UNICODE. Posiada rosyjskojęzyczny interfejs użytkownika i przeznaczony jest do pracy w środowisku MS Windows NT/2K/XP z włączoną obsługą języków azjatyckich.

Prawa autorskie dotyczące słowników wykorzystanych w programie należą do właścicieli tychże. Słowniki nie stanowią części składowej translatora!


Prezentacja działania programu

Wczytywanie tekstu z pliku: uruchomienie aplikacji, otwarcie pliku, włączenie tłumaczenia automatycznego, nawigacja w tekście przy pomocy myszy i klawiszy kursora, nawigacja w oknie wariantów tłumaczenia za pomocą myszy oraz klawiszy kursora góra/dół z jednocześnie wciśniętym klawiszem Ctrl, powiększenie bieżącego znaku, zapamiętanie bieżącej "fiszki" i powrót do niej.

Przeszukiwanie pełnotekstowe słownika na przykładzie wyszukiwania słowa "dżudo" w BJaRS (jest to sposób na tłumaczenie odwrotne, z języka rosyjskiego na język japoński), połączenie przeszukiwania pełnotekstowego objaśnień z tłumaczeniem i przeszukiwaniem tekstu w oknie programu.

Przeszukiwanie pełnotekstowe słownika z wykorzystaniem symbolu specjalnego "!", zastępującego cyfry od 1 do 5 i pozwalającego na pomijanie tonów w tych miejscach, gdzie zapisywane są one przy pomocy cyfr. Prezentacja na przykładzie słownika cedict.

Prezentacja operacji wstawiania tekstu z jednoczesną translacją dla tłumaczenia tekstu pobranego z okien innych aplikacji, tłumaczenie automatyczne w przypadku wpisywania tekstu w okienku natychmiastowego tłumaczenia.

Prezentacja działania wtyczki napisanej w języku C w środowisku Visual Studio 2005.


Pliki zawierające podstawowe składniki aplikacji

Wersja ta odróżnia się od poprzedniej tym, że dodano w niej możliwość zmiany czcionki w czasie działania programu - patrz plik 'whatsnew.txt'.

(Jest to wariant przekonwertowany, oto witryna zawierająca oryginał: MDBG Chinese-English dictionary)

Słownik BKRS można znaleźć tutaj

Uwaga! Począwszy od wersji 0.8.х program wykorzystuje nowy zmodyfikowany format indeksu, dlatego też przed użyciem nowej wersji programu wszystkie słowniki należy przeindeksować (najprościej to zrobić usuwając wszystkie stare pliki idx). Z tego też powodu nie należy używać starych wtyczek.


Wtyczki i programy użytkowe

Uwaga: system wtyczek może ulegać zmianom, tak więc nie ręczę za prawidłowe działanie starych wtyczek z nowymi wersjami aplikacji (informuję na wypadek, gdyby ktoś tworzył własne wtyczki :)


Konwerter pliku CEDICT do formatu DSL

Wykorzystywany jedynie do konwersji pliku zapisanego w formacie UTF-8 zawierającego jednocześnie hasła zapisane w pisowni tradycyjnej i uproszczonej cedict_ts.u8

Korektor treści pliku AdvChinese.dsl

Przenosi transkrypcję hasła do treści objaśnienia w celu wykluczenia możliwości indeksowania tejże transkrypcji. Uwaga! Zakres zastosowania programu jest ograniczony jedynie do określonego celu!

Wersja archiwalna wraz z tekstem źródłowym programu

Ostatnia aktualizacja: 2013-04-28 14:18:56 EEST